AKTUELT    INFO    ARKIV    NOTATER    V&D


Første del i prosjektet Ruralistas er et lydverk for radio av Clara Bodén og Cicely Irvine, som ble sluppet i oktober 2016.

Med Clara sine ord: Ruralistas handlar om en perifer stad och ett ruralt centrum, om makt, om möjligheten att sno flaggan. Att åskådliggöra ett vi. Att låta landsbygderna, småstäderna, centralorterna, Norrlands inland vara en yta för intellektualism, förändring, problematisering, nutid, aktion, framtid. Fiktionen och verkligheten och associationerna i nån slags autodidakt flätteknik.

Ruralistas er også en utstilling, med lydverket av Clara og Cicely, og med bilder og grafisk materiell av undertegnede. Blant annet på fantastiske Galleri Verkligheten i Umeå. De fleste av bildene er på farten fremdeles, et sted i nordsverige. Så det kommer mer. Men enn så lenge:


Prosjektets HJEMMESIDE